• img_6545.jpg
 • img_6837.jpg
 • img_6413.jpg
 • img_6550.jpg
 • img_6276.jpg
 • img_6250.jpg
 • img_6590.jpg
 • img_6394.jpg
 • img_6623.jpg
 • img_6593.jpg
 • img_6401.jpg
 • img_6254.jpg
 • img_6411.jpg
 • img_6261.jpg
 • img_6615.jpg
 • img_6648.jpg
 • img_6834.jpg
 • img_6559.jpg
 • img_6561.jpg
 • img_6280.jpg
web-final-8
חברת בניחותא הוקמה מתוך הבנה פשוטה שנידרש שינוי באופן החשיבה וההתיחסות שלנו כבני אדם לסביבה. בעולם מודרני בו הקל והמהיר הינם מושגי החשיבה הדומיננטיים, ניפערת תהום נפשית עמוקה בין האדם לעצמו ומופר האיזון הפנימי הנכון שבו נברא האדם. כתוצאה מכך אנו פוגעים בבסיס הראשוני של חיינו- האדמה שממנה באנו ואליה נגיע, פגיעה שהיא כנעיצת סכין בעצמנו. הפרת האיזון האקולוגי מתעלמת מהאחריות הנדרשת מאיתנו ביחס לסביבה ומעדיפה את החשיבה לטווח הקצר על פני החשיבה לטווח הארוך. התעלמות זו משאירה אותנו תלויים באוויר, ללא קרקע בטוחה תחת רגלינו.
מוטלת עלינו האחריות להתנער ולהתעורר מתרדמה ממושכת זו ולהתחיל לשוב אל עצמנו ואל אדמתנו - שהיא בסיס הקיום שלנו. שיבה זו צריכה להתבטא בצריכה מאוזנת של משאבי קרקע ביחס נכון והוגן, ובהשתלבות במחזוריות המעגלית המתקיימת בטבע. החשיבה הזו מביאה בכנפיה פתרונות מקוריים כגון אפשרויות מיחזור, שימוש בחומרים קיימים וצמצום התעשיה המופרזת, שימוש בתחליפי דלקים והפקת חשמל סולארי. כל אלה הם חלק משיבתו של האדם למעגל חיים מאוזן .
השירותים האקולוגיים מהווים פיתרון ומענה לאחת מהבעיות המרכזיות שהתפתחו במאה האחרונה: שימוש במי שתיה נקיים כדי לשנע את הפרשות ופסולת האנושות מהאסלה בבית אל מערכת ניקוז השפכים ומשם אל הים. שימוש זה גורם למס' מיפגעים חמורים הקשורים זה בזה:
מים: -כמויות אדירות של מים יקרי המציאות בארצנו מתבזבזים והולכים לאיבוד.
זיהום: -זיהום ישיר של מי תהום נקיים.
 • זיהום הנחלים ומי הים.
 • פגיעה סביבתית ברצועת החוף.
בנוסף למפגעים אלו בניית תשתיות הביוב והמערכות לטיהורו (אם ישנן) כרוכה בעלויות כספיות עצומות ולא מוצדקות.
שירותים אקולוגיים פועלים ללא שימוש במים כלל!- אין זיהום קרקע ומי תהום!- אין צורך בבניית והקמת תשתיות יקרות!- וכמובן שאין צורך במערכות טיהור יקרות מכיוון שאין מה לטהר! כל ה"זבל האנושי" הופך לדשן אורגני איכותי. השיטה פשוטה מאוד: השירותים בנויים מעל מיכל איסוף גדול שבתוכו מצטברות ההפרשות, כל שימוש בשירותים מצריך "הדחת נסורת"- במקום הדחת מים אנו מדיחים נסורת, הנסורת מכסה את ההפרשות, מונעת ריחות רעים, שומרת על מראה אסתטי ומתחילה תהליך קימפוסט של ההפרשות.
בבחירתנו בשירותים האקולוגיים אנו מוצאים מחדש את המקום המאוזן של האדם עם הסביבה, משתלבים במחזור חיים של צריכת והשבת משאבים אל הטבע, ועוצרים את סחף הנזקים הבלתי הפיכים לטבע ולסביבה.
נבנה על ידי MTWeb - בניית אתרים עם ערך מוסף